Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Har din virksomhed har brug for internationalt anerkendt, udafhængig og professionelt udført audit som grundlag for et certificeringsorgans akkrediterede certificering af jeres ledelsessystems overensstemmelse med kravene i en eller flere af standarderne:

  • ISO 9001 (kvalitet)
  • ISO 14001 (miljø)
  • ISO 45001 (arbejdsmiljø)
  • Kronesmiley
  • ISO/IEC 27001 (informationssikkerhed)
  • ISO 13485 (medicinsk udstyr)
så se her.
Vi har siden 2013 været fast medlem af Dansk Standards standardiseringsudvalg S-216. Udvalgets mission er at sikre kvalificeret oversættelse og udbredt anvendelse af ISO-ledelsesstandarder inden for kvalitets- og risikoledelse.
  Med afsæt i udvalgsarbejdet og omfattende auditoruddannelse og -erfaring har vi i samarbejde med Dansk Standards kundecenter udgivet DS-håndbøgerne 190, 191, 184, 189 og 194 med hundredvis af fortolkning, eksempler og procedureforslag.
  Ingen andre end vi har større samlet forståelse af indholdet i et så bredt udsnit af ISO-ledelsesstandardernes krav
  Vi omsætter denne unikke auditorviden til praksis hver eneste dag.
  Dels har vi udviklet skabelonværktøjet KLIMATool® (Kvalitet, Ledelse, Informationssikkerhed, Miljø og Arbejdsmiljø).
  Dels udfører vi et meget stort antal tredjepartsaudit på vegne af internationale certificeringsselskaber, som træffer deres certificeringsbeslutning på grundlag af vort bedømmelsesarbejde og vore værdiskabende rapporter.


1 / 3
2 / 3
3 / 3