Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser


Forbedringsarbejde (PDCA)


Principperne og kravene til dem er i ISO 9001 ordnet i kapitlerne 4-10, der bør ses som et logisk kredsløb, der kaldes PDCA for Plan-Do-Check-Act. Kapitel 4 stiller ud fra forståelse af organisationens rammer og vilkår et krav om, at der skal etableres et ledelsessystem. Det centrale i systemet er lederskabet (5), der skal bruges som drivkraft til at få kredsløbet og dets processer til at fungere. Ledelsesdisciplinerne ligger altså som satellitter omkring lederskabet.

Ledelsen starter ud med at planlægge (Plan) – først og fremmest afdække risici og muligheder (6). På dette grundlag gennemføres driftsprocesser (Do) med de nødvendige støttefunktioner og aktiviter (7 og 8). Overvågningen af driften og kundetilfredsheden samt intern audit tilvejebringer mængder af data, der skal analyseres med henblik på evaluering af ledelsessystemets samlede præstation (Check). Auditresultater og andre resultater af evalueringen skal systematisk føre til handlinger (Act), der er udtryk for en forbedringskultur.

Forbedringerne kan påvirke enhver af de øvrige satellitter i kredsløbet – næsten som i virksomhedens kredsløb på økonomiområdet: Business plan – Budgetter – Regnskab – Nøgletal – Opfølgning – Justering af Business planen osv. Også her er lederskabet den centrale drivkraft. Uden effektivt og kompetent lederskab – intet udviklings-, vækst- og overlevelsespotentiale. Indsamlingen af beviser på overensstemmelse sker ved forskellige undersøgelsesteknikker, bl.a. audit, som også er den bærende aktivitet i TAPCERT ApS' arbejde, der oftest udføres på basis af en arbejdsordre fra et akkrediteret certificeringsorgan udvalgt af klientvirksomheden. Audit har oftest form af dokumentgranskning, gennemsyn af nedfældede registreringer, interviews, fysiske demonstrationer, overvågning af konkrete arbejdssituationer, observation af adfærd o.l.