Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser

Certificering af ledelsesystemer

Definition: En internationalt anerkendt tredjeparts attestation af en organisations eller en del af en organisations ledelsessystems overensstemmelse med kravene i visse internationale eller nationale standarder. Der kan være tale om ledelsesstandarder som fx DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

For virksomheder med gyldig ledelsessystemcertificering foreligger der uafviseligt bevis på, at den enkelte virksomhed ledes og styres på ideel og ordentlig vis, herunder at den er i stand til at udbedre sine fejl og mangler effektivt og systematisk for at fjerne risikoen for gentagelse.