Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Audit

Metode

De audit, som TAPCERT ApS udfører inden for sit kompetencefelt, er ofte rekvireret af et akkrediteret certificeringsorgan, som klientvirksomhederne har indgået en certificeringsaftale med.

Navnlig udenlandske certificeringsorganer, der opererer i Danmark, kan have nytte af at udpege lokale auditorer – fx os, som er knyttet til TAPCERT ApS – for derigennem at opnå nogle fordele:

  1. At transportomkostningerne ved gennemførelse af fysiske audit holdes nede, herunder at sikre, at auditorerne ikke har haft behov for at rejse langt, så de allerede er trætte, inden de får begyndt på det, som opgaven drejer sig om
  2. At audit gennemføres af en eller flere auditorer, som behersker dansk som arbejdssprog, og som kender til danske erhvervs- og samfundsforhold, relevante markeds- og afsætningsforhold, danske økonomi- og finansieringsforhold, den nationale lovgivning, vort eget kulturmønster og ikke mindst lokal geografi og infrastruktur.

Man kan ikke benytte hvem som helst som auditorer, navnlig ikke, hvis opgaven indgår et akkrediteret certificeringsforløb.

Det kræves, at auditor er:
  • kompetent, jf. de vurderingskriterier, som akkrediteringsorganer og certificeringsorganer benytter, vedrørende grunduddannelse, videregående uddannelse, auditoruddannelse, kurser, erfaring, beherskelse af ledelsesstandarder, kendskab til brancheforhold, relevante aktiviteter, processer, produkter og ydelser samt hertil knyttede relevante lovmæssige krav og andre bindende forpligtelser
  • uvildig og uafhængig i forhold til den bedømmelsesopgave, som skal gennemføres – fagligt og interessemæssigt
Punktet om uvildighed og uafhængighed, skal forstås sådan, at audit udført for en tredjepart må ikke indeholde elementer af rådgivning og konsulentvirksomhed forstået som anvisning af konkrete løsningsforslag i forbindelse med etablering og udvikling af ledelsessystemer.

Audit har karakter af stikprøveundersøgelse, men er først og fremmest dialog og faglig sparring i forbindelse med at sikre den nødvendige forståelse for kravenes indbyrdes samspil og nærmere indhold

Vi stiller skarpt på de ledelses- og støtteprocesser, som er centrale, og som skaber størst værdi. Herunder udnyttelse af virksomhedsgrundlag, politikker og målstyring til sikring af indtjeningsevne og virksomhedsvidereførelse.

TAPCERT ApS’ auditorer har indsigt i funktionalitet og virkemåde i normalt anvendte dokumenthåndteringsprogrammer og kender derfor til det workflow, som skal til, for at sikre holdbar og fejlfri dokumentstyring inklusive brugen af træningsanmodninger i forbindelse med implementering af systemændringer og -tilføjelser
.