Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Strategi


TAPCERT ApS er et auditorbureau, som besidder godkendte auditorkompetencer inden for

 - ISO 9001
 - ISO 27001
 - ISO 14001
 - Kronesmiley
 - ISO 13485

i relation til en række NACE-/IAF-koder. Vores ambition er, at disse kompetencer udnyttes bedst muligt, dvs., at vi i så mange tilfælde som muligt bliver rekvireret af akkrediterede certificeringsorganer til at udføre værdiskabende audit i danske klientvirksomheder eller globale virksomheder med hovedkontor i Danmark.

Satsningsområderne er:

 - Bygge- og nedrivningsvirksomheder
 - Maskinfabrikker
 - Fabrikanter af plastvarer, mekaniske komponenter, hjælpemidler mv.
 - Elektronikfabrikanter
 - Softwareudviklere
 - Leverandører af valideringsservice til den farmaceutiske industri
 - Fabrikanter af medicinsk udstyr
 - Tandklinikker
 - Odontologiske laboratorier
 - Kliniske tandteknikere
 - Sterilcentraler
 - Inspektionsselskaber
 - Branche- og interesseorganisationer
 - Producenter af kosmetiske produkter og rengøringsartikler
 - Statslige, regionale eller kommunale eller regionale administrations- og forsyningsområder
 - Genbrugs- og genvindingsindustri
 - Handels- og servicevirksomheder.

Det er ikke vores ønske at sprede os over flere kompetenceområder, dels fordi det erfaringsmæssigt er omkostnings- og tidkrævende at få godkendt kompetencer til nye standarder og brancheområder, og dels fordi vi ønsker at gøre os selv endnu dygtigere og mere erfarne inden for de nicheområder, hvor vi forvejen opererer