Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Mission

TAPCERT ApS er etableret som auditorbureau i efteråret 2014. Efter rekvisition og arbejdsordre fra et akkrediteret certificeringsorgan, hvormed vi samarbejder, gennemfører vi tredjepartsaudit i fortrinsvis danske klientvirksomheder ud fra ønsket om at bidrage til værdiskabelse i disse virksomheder. Auditbureauets arbejdsmetode dikteres af standarden ISO 19011 og af certificeringsorganets regler, kriterier og tolkninger af gældende krav.