Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Tilbud og aftale


Tilbud


TAPCERT ApS kan formidle, at et anerkendt og akkrediteret certificeringsorgan afgiver tilbud på løsning en certificeringsopgave hos en klientvirksomhed.

TAPCERT ApS er gerne behjælpelig med udfyldelse og fremsendelse af en ansøgnings- og forespørgselsformular i denne henseende. Formularen skal dog underskrives af klientvirksomheden.

TAPCERT ApS’ egen markedsføring er udelukkende begrænset til i et vist omfang at være behjælpelig med akkvisition af kunder til det eller de akkrediterede certificeringsorganer, som i henhold til indgået samarbejdsaftale rekvirerer tredjepartaudit udført af os.

TAPCERT ApS fakturerer certificeringsorganet for sin del af det aftalte honorar plus transportomkostninger og fraregnet administrationsgebyrer, omkostningsbidrag og fortjeneste, som certificeringsorganet beregner sig.