Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Audit

Fagligt niveau

Det faglige niveau tilgodeses ved, at vi i kredsen af stiftere og tilknyttede auditorer har medarbejdere med et vidtstrakt kendskab til og mange års erfaring inden for området. Ved tredjeparts auditopgaver for et rekvirerende certificeringsorgan, hvormed klientvirksomheden har kontrakt, beregner certificeringsorganet selv timeforbruget i overensstemmelse med internationalt fastsatte formler for manddagsberegning. Desuden står det akkrediterede certificeringsorgan for godkendelse af auditteamet kompetencer, uvildighed og uafhængighed i forhold til hver enkelt opgave. Med et stramt fokus på lavest mulige omkostninger og en smidig administration her i huset, kan vi holde vores standardtimepriser og dermed de samlede udgifter for kunderne i bund. Vi mener, at vi herved baner vejen for en større udbredelse af brugen af ISO’s ledelsesstandarder til gavn for navnlig små og mellemstore virksomheder.

Om fordelene ved at få sit ledelsessystems overensstemmelse med en eller flere af ISO’s ledelsesstandarder bekræftet – henviser vi til de akkrediterede certificeringsorganers hjemmesider.