Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Sagsforløb


Opfølgningsaudit


Opfølgningsaudit udføres lokalt i klientvirksomheden – eller eventuelt virtuelt, hvis hensynet til afbrydelse af smitteveje kræver det – og omfatter ikke nødvendigvis audit af hele systemet. Programmet for opfølgningsauditten skal mindst omfatte:

- igennemgang af omfangsbeskrivelsen samt ændringer i lovmæssige og andre bindende forpligtelser
- aktiviteter i relation til lederskab og forpligtelse, herunder risikostyring, interne audit og ledelsens evaluering
- målstyring
- gennemgang af korrigerende handlinger, som er iværksat i relation til afvigelser, herunder afvigelser, som blev identificeret under sidste audit, med henblik på at verificere handlingernes tilstrækkelighed og effektivitet
- relevante støtteaktiviteter og -funktioner, herunder kompetencestyring, kommunikation,
- løbende driftsstyring
- præstationen af ledelsessystemet vedrørende overvågning, måling, analyse og evaluering
- fremdriften i planlagte aktiviteter med sigte på løbende forbedring
- brug af logoer og/eller eventuelle andre referencer til certificering og akkreditering.