Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Sagsforløb


Recertificeringsaudit

Et certificeringsorgan kan beordre TAPCERT ApS til at gennemføre den praktiske auditopgave i forbindelse med en recertificeringsaudit.

Recertificeringsaudit kan efter certificeringsorganets nærmere beslutning indeholde en ny præaudit af det relevante ledelsessystem.

Ved en recertificeringsaudit fokuseres på, om:

- ledelsessystemet i sin helhed – set i lyset af interne og eksterne ændringer – præsterer løbende forbedringer, der er relevante for klientvirksomheden
- ledelsen vedholdende og ud fra det permanente mål om løbende forbedring udviser det fornødne engagement
- brugen af det ledelsessystemet bidrager effektivt til at realisere virksomhedens politik og at nå dens mål

Afvigelser fra recertificeringsaudit skal være lukket inden certifikatets udløbsdato, som er 3 år efter udstedelsesdato.

Recertificeringsaudit ligner på mange måder den i form og indhold den initiale certificeringsaudit, om end det samlede tidsforbrug i reglen vil være mindre.

Resultaterne fastholdes en auditrapport sammen med auditors indstilling om certificeringens videreførelse med udstedelse af nyt certifikat med ny løbetid svarende til en ny 3-årig certificeringsperiode.

TAPCERT ApS er ikke involveret i selve certificeringsbeslutningen, som er certificeringsorganets business.

Eventuelle afvigelser skal være lukket, inden nyt certifikat vil kunne forventes udstedt.