Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Vision

Vi vil være et foretrukket auditorbureau, som certificeringsorganer – baseret en samarbejdsaftale – kan benytte sig af, når der i det danske marked skal udføres tredjeparts auditopgaver fx i forbindelse med akkrediteret certificering.

Vi ønsker herigennem at levere anerkendt auditarbejde, som kan lægges til grund for akkrediteret certificering af mangfoldigheden af små og mellemstore virksomheder og brancheorganisationer.

Vi vil vise vilje og evne til at leve op til følgende fire kriterier:

  • Vores serviceydelser gør en afgørende forskel ved at skabe værdi og fornyelse i de klientvirksomheder, hvori vi gennemfører vore auditydelser.
  • Vores ydelser er kendetegnet ved at være state of the art, hvad angår viden og erfaring, services og den måde, som arbejdet udføres på.
  • Vi er anerkendte som ordentlige, troværdige, ansvarlige og resultatorienterede.
  • Vi giver klientvirksomhedernes ledelser rygstød til at stå stærkt over for deres kunder og interessenter.