Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser


Kombinerede systemer


Kravene i ISO-ledelsesstandarderne (se: Systemtyper) lapper ind over hverandre på adskillige områder, hvorfor det tit betaler sig at lave kombinerede ledelsessystemer, der medtager fællesmængden af krav. De flester af klientvirksomhedernes kunder er interesserede i at indgå aftaler med og handle hos velrenommerede, troværdige, stabile, ansvarlige, konkurrencedygtige og servicemindede leverandører, der frembringer produkter og serviceydelser, som er kendetegnet ved, at de  
  • er af god kvalitet
  • har en fornuftig pris endda
  • frembringes under ordnede forhold på sikre og sunde arbejdspladser med respekt for klima og miljø
  • ikke påfører hverken kunderne, brugerne, arbejdstagerne, andre involverede, miljøet eller samfundet forhøjet risiko for katastrofer, ulykker, skader, handicap, sygdomme (fx infektiøse sygdomme á la COVID-19-virus), tab af velfærd eller forringet datasikkerhed (fx tab af immaterielle værdier ved manglende beskyttelse, uforsigtig håndtering, ødelæggelse, forvanskning, misbrug eller lækage af klassificerede informationer eller følsomme person- og helbredsdata).

Ud fra denne tilgang bør enhver virksomhed bringe sig fremad mod det elitære ved at etablere et ledelsessystem – gerne et kombineret ledelsessystem - hvis den ikke allerede er i gang.

Auditorerne i TAPCERT ApS er i stand til at auditere efter flere standarder på én gang ved samme audit ud fra en fornuftigt tilrettelagt auditplan.

Det letter arbejdet og forbedrer klientvirksomhedens eget overblik over ledelsessystemet, hvis der benyttes et digitaliseret dokumenthåndteringsprogram, som er i stand til på en delvis automatiseret måde at etablere krydsreferencelister til hver af de bagvedliggende kravstandarder.

Hos certificeringsorganerne kan der tit opnås klækkelige rabatter, hvis der kombineres flere ISO-ledelsessystemstandarder i en given certificeringsaftale.