Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser

Systemtyper


Oftest arbejder vi med audit og indstilling til certificering af de fire systemtyper, som fremgår af nedennævnte tabel:

Systemtype Holdt op imod kravdokumentet: … med titlen:
Kvalitetsledelsessystemer DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemer - Krav
Miljøledelsessystemer DS/EN ISO 14001:2015 Miljøledelsessystemer – Kravs og vejledning
Arbejdsmiljøledelsessystemer DS/ISO 45001:2018 + BEK 1510 Arbejdsmiljøledelsessystemer – Krav og vejledning om brug + Kronesmiley
Informationssikkerhedssystemer DS/EN-ISO/IEC 27001:2017 Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav