Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Tilbud og aftale


Certificeringsaftale


Hvis en klientvirksomhed ønsker en TAPCERT-audit afsluttet med certificering og udstedelse af et anerkendt certifikat, kan det nemt lade sig gøre.

Klientvirksomheden underskriver en forespørgselsblanket med anmodning om udarbejdelse af et tilbud vedrørende en certificeringsaftale, som klientvirksomheden indgår med det akkrediterede certificeringsorgan.

Audit i forbindelse med initiale certificeringer vil normalt bestå af en præaudit (fase 1) og certificeringsaudit (fase 2).

Vi sender vores rapport(-er) til certificeringsorganet sammen med en indstilling, hvorefter certifikatdokumenterne modtages pr. e-mail nogle dage senere sammen med godkendte rapporter og en faktura fra certificeringsorganet.

Det forudsætter naturligvis, at der benyttes et uvildigt auditteam med forlods godkendte kompetencer, og at eventuelle afvigelser i sagen er lukket behørigt lukkede, inden certifikatudstedelse finder sted.

TAPCERT ApS er ansvarlige for auditarbejdets udførelse – certificeringsorganet for de øvrige processer.