Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Certificeringsforløb


Opfølgningsaudit


Opfølgningsaudit udføres lokalt i virksomheden og omfatter ikke nødvendigvis audit af hele systemet. Programmet for opfølgningsauditten skal mindst omfatte:

- interne audit og ledelsens evaluering
- en gennemgang af handlinger, som er iværksat med hensyn til afvigelser, som blev identificeret under sidste audit
- behandling af klager
- præstationen af ledelsessystemet vedrørende opnåelse af de mål og delmål, som ligger til grund for certificeringen
- fremdriften i planlagte aktiviteter med sigte på løbende forbedring
- løbende driftsstyring
- gennemgang af eventuelle ændringer
- brug af logoer og/eller eventuelle andre referencer til certificering og akkreditering.Opfølgningsaudit skal udføres med højst 12 måneders mellemrum.

Det sættes en frist for, hvornår hver enkelt afvigelse skal være lukket. Fristen bør ikke overstige 1 måned. Hvis tidsfristen ikke overholdes, bliver certifikatet suspenderet i indtil 6 måneder. Er afvigelserne da stadigvæk ikke lukkede, skal ny præaudit og certificeringsaudit udføres, således at virksomheden bliver certificeret på ny.

Virksomheden skal straks informere TAPCERT om forhold, som kan påvirke certificeringen.

Ved ansøgning om udvidelse af certificeringsomfang vurderes det særskilt fra sag til sag, hvilke auditaktiviteter, der kræves gennemført, førend udvidelsesansøgningen kan tages under behandling.