Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Tilbud og aftale


Priser


Pris pr. time (prisniveau januar 2016 – reguleres årligt i overensstemmelse med normal prisudvikling i erhvervslivet)

- Ledende auditor/auditor 1.425 DKK/time
- Rejsetid/transporttid: 600 DKK/time
- Rejsediæter, transportudlæg og kilometergodtgørelse: Efter regning eller efter statens til enhver tid gældende takster.


Konkrete fastpristilbud udarbejdes gerne efter ønske. Der kalkuleres ud fra det anbefalede tidsforbrug i vejledningsdokumentet IAF-MD5:2013, hvor antallet af medarbejdere i virksomheden er en væsentlig parameter. I en brancheordning, hvor der anvendes et ledelsessystem med store fællestræk i en række af sammenlignelige virksomheder, fx tandklinikker, kan det vejledende tidsforbrug normalt reduceres med op til 80% af det anbefalede p.gr.a. stordriftsfordele.

Ring og hør nærmere om mulighederne.