Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Tilbud og aftale


Tilbud


Certificeringstilbud udregnes gerne og uden forbindende. Kontakt os pr. mail, pr. telefon eller anvend tilbudsrekvisitionsformularen, som findes her. Du vil modtage et tilbud pr. e-mail inden for 7-10 hverdage efter afsendelse af denne formular. Vi vil forbeholde os ret til at kontakte dig pr. telefon eller e-mail, hvis vi får behov for supplerende oplysninger om virksomhedens forhold for at kunne færdiggøre tilbuddet til dig.

Alle tilbud opstilles i overensstemmelse med auditvarighedstabellen i IAF MD5:2013 og i øvrigt i overensstemmelse med Nemko AS’ procedure for beregning af tilbud. Væsentlige parametre er antallet af standarder, virksomhedens art og kompleksitet, muligheden for stordrift (fx ved store branchefællesskaber eller franchisekæder, der har implementeret de individuelle systemer under brug af en fællesdel, der går igen i alle enkeltsystemerne), antal medarbejdere, muligheden for brug af multiple site certification mv.

Tilbud udregnes altid som fastpristilbud med en pris for certificeringsaudit, opfølgningsaudit og recertificeringsaudit.

Priser angives i reglen i DKK eksklusiv moms, rejser, transporttid, udlæg og ekstra tidsforbrug i forbindelse med afvigelsesbehandling, efteraudit mv.

TAPCERT anvender forretningsvilkår og certificeringsbestemmelser, som er gældende for Nemko og dermed indgår som grundlag for akkrediteringen hos NA – Norsk Akkreditering.

Afgivne og accepterede tilbud danner grundlag for indgåelse af certificeringsaftaler.

Certificeringsydelser må ikke markedsføres sammen med konsulent- og rådgivningsydelser. Derfor kan man ikke opnå rabat, hvis der benyttes udvalgte rådgivere forud for certificering, eller hvis der anvendes bestemte dokumenthåndteringsprogrammer etc.

TAP
CERT må ikke aflønne medvirkende auditorer i afhængighed af auditresultatet udfald. Provisions- og akkordbaserede honoreringssystemer må heller ikke anvendes.