Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser


Kombinerede systemer


De fem systemtypers krav (se: Systemtyper) lapper ind over hverandre på adskillige områder, hvorfor det tit betaler sig at lave kombinerede ledelsessystemer, der medtager fællesmængden af krav fra to eller flere af de fem standarder.

Alle er interesserede i at indgå aftaler med og handle hos velrenommerede, troværdige, stabile, ansvarlige, konkurrencedygtige og servicemindede leverandører, der frembringer produkter og serviceydelser, som er kendetegnet ved, at de  

Ud fra denne tilgang må og skal enhver virksomhed bringe sig fremad mod det elitære ved at etablere et ledelsessystem – gerne et kombineret ledelsessystem - hvis den ikke allerede er i gang.

Kontakt os og spørg os, hvis din virksomhed har andre behov end de fem nævnte klassikere – fx certificering af ledelsessystemer inden for kompetenceledelse, fødevaresikkerhedsledelse, vejtrafiksikkerhedsledelse, risikoledelse og samfundsmæssig ansvarlighed.
 
Vort samarbejde med Nemko betyder, at vi i forhold til den enkelte kunde er kapable på alle certificeringsområder.

Systemudvikling og -etablering


Der findes mange konsulent- og rådgivningsvirksomheder, der kan hjælpe med udviklings-, implementerings- og forberedelsesfasen.

Et vigtigt råd i den forbindelse er, at systemet bør etableres i eller overføres til et elektronisk dokument-håndteringsprogram, der sikrer dig mod banale dokumentstyringsfejl, sikrer effektiv videndeling og fornuftig historikopsamling.

Sagt med et smil om på læben: Det gammeldags ringbind med papir eller filer, der lidt tilfældigt gemmer sig rundt omkring i stifinderen på din pc, skal være fortid. Den slags bidrager kun til unødigt besvær og alt for store omkostninger.

Kontakt gerne TAPCERT og rekvirér vor konsulentliste, hvis du vil have hjælp til at finde de leverandører, som passer bedst til din virksomhed og din situation.

Når du arbejder hen mod certificering, bør du tidligt i forløbet kontakte TAPCERT af planlægningshensyn, således at vi kan hjælpe dig til det bedst mulige projektforløb. Se: Orienteringsmøde og Screening.

Et TAPCERT-certifikat (verificeret af og forsynet med Nemko AS’ og Norsk Akkrediterings logoer) er en vigtig konkurrenceparameter for din virksomhed.