Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser


Systemtyper


Oftest arbejder TAPCERT med certificering af de fem systemtyper, som fremgår af nedennævnte tabel:

Systemtype Holdt op imod den internationalt anerkendte standard (= opskrift på ideel ledelse): … med titlen:
Kvalitetsledelsessystemer DS/EN ISO 9001:2008 afløses af DS/EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelsessystemer - Krav
Infektionshygiejneledelsessystemer DS 2450-1:2014 Krav til sundhedssektorens ledel-sessystemer – Styring af risiko og infektionshygiejne
Miljøledelsessystemer DS/EN ISO 14001:2004 Miljøledelsessystemer – Kravbeskrivelse med råd om anvendelse
Arbejdsmiljøledelsessystemer DS/OHSAS 18001:2008 Arbejdsmiljøledelsessystemer – Kravbeskrivelse
Informationssikkerhedssystemer DS/ISO/IEC 27001:2013 Informationsteknologi – Sikker-hedsteknikker – Ledelsessystemer for informationssikkerhed – Krav