Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser


KvalitetsledelseFå bevis på, at din virksomhed er en god aftalepartner


Kvalitetsledelse
– Få dit ledelsessystems overensstemmelse med DS/EN ISO 9001:2015 certificeret af os. Certificeringen er det internationalt anerkendte bevis på, at det er forsvarligt for dine kunder at indgå aftaler med netop din virksomhed. 9001-stemplet fortæller kunderne, at I forstår og sætter jer kundekravene. At I overholder lovgivningen. At I kender jeres rammer og vilkår. At I adresserer risici og muligheder. At I har styr på processerne. Og at I tager ved lære og gør noget ved det, hvis der opstår noget, som kunderne ønsker forandret.

 

Certificering af ledelsessystemer


TAPCERT tilbyder i samarbejde med Nemko akkrediteret certificering af en række forskellige systemtyper (Se: Systemtyper).

Definition: En internationalt anerkendt tredjeparts attestation af en organisations eller en del af en organisations ledelsessystems overensstemmelse med kravene i visse internationale eller nationale standarder. Der kan være tale om ledelsesstandarder som fx DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

For virksomheder med gyldig ledelsessystemcertificering foreligger der uafviseligt bevis på, at den enkelte virksomhed ledes og styres på ideel og ordentlig vis, herunder at den er i stand til at udbedre sine fejl og mangler effektivt og systematisk for at fjerne risikoen for gentagelse.

Certificering af ledelsessystemer - OverensstemmelsesvurderingCertificering (= blåstempling) er udtryk for en overensstemmelsesvurdering, der også på jævnt sprog kan kaldes for en vægtskålsbetragtning.

Man skal have billedet af en gammeldags balancevægt for sit indre blik. En skålvægt af en type, som frk. Justitia bruger.

Kendsgerningerne om virksomhedens forhold lægges billedligt talt på den ene vægtskål, og kravene (love, standarder mv.) lægges på den anden vægtskål. Kendsgerningerne (beviserne eller objektive vidnesbyrd om overensstemmelse) identificeres af virksom-hedsbedømmeren – TAPCERT’s kompetente og uafhængige auditor – ved audit en slags teknisk revision, der på mange måder minder om de undersøgelser, som gennemføres ved en sædvanlig regnskabsmæssig revision. Når kendsgerningerne om virksomhedens ledelsessystem kan veje kravene op uden væsentlige afvigelser, kan og skal virksomheden opnå certificering – altså have det blå stempel – som udtryk for, at det ikke er helt galt eller risikabelt at købe og aftage varer, produkter eller serviceydelser fra det pågældende sted.