Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser


Hvad er certificering


Et ledelsessystem er udtryk for et styresystem til at fastlægge politik og mål og til at nå disse mål. Med system mener vi et sæt af indbyrdes forbundne og samspillende elemeneter, fx procedurer eller arbejdsgangsbeskrivelser og dertil knyttede registreringer og data.

Vort slogan er, at Vi giver din virksomhed blåt stempel med akkrediteret certifikat fra Nemko AS.

Det blå stempel, som der er tale om, kaldes i fagsproget certificering og er udtryk for, at et kompetent organ – i dette tilfælde TAPCERT – foretager nogle undersøgelser hos sin klient og derefter – her i samarbejde med Nemko – officielt udtaler og skriver under på, at klientvirksomhedens forhold er i overensstemmelse med et beskrevet kravgrundlag.

Klientvirksomhedens kunder har altså dermed et skriftligt og håndgribeligt bevis på, at virksomheden fremstår som en god aftalepartner, som man kan have tillid til, og som man kan være tjent med at samarbejde med, at handle hos, uden at man selv som kunde behøver at foretage dybtgående leverandøranalyser først.

Set fra den certificeredes synsvinkel er certificering et godt redskab til at sikre en systematisk overvågning af, at antallet af omkostningskrævende afvigelser (= manglende opfyldelse af krav), herunder klager og reklamationer, reduceres over tid. Certificering er altså først og fremmest til for at fremme smidig og problemfri aftaleindgåelse og samhandel byggende på, at der i højere grad kan fæstes lid til nogen eller noget, der er certificeret.

Man kan certificere

TAPCERT beskæftiger sig kun med certificering af virksomheders ledelsessystemer.