Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

YdelserArbejdsmiljøledelse Få bevis på, at I værner om medarbejdernes ve og vel.


Arbejdsmiljøledelse
- Dine medarbejdere og deres præstation er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er der store penge i en proaktiv arbejdsmiljøpolitik. Kun, når det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og dermed sikkerhed, trivsel og velfærd er i orden, er medarbejderne i stand til at gøre deres bedste og at leve sig helt ud over for kunderne. Dine medarbejder er ikke maskiner og fortjener ikke at skulle leve med en høj risiko for, at arbejdet vil gøre dem syge. Anvendelse af problematiske stoffer udfases, hvor det er muligt. Og der kan sagtens være store penge at spare for både virksomhed og samfund. God arbejdsmiljøledelse efter OHSAS 18001/ISO 45001 – eventuelt suppleret med god sundhedsledelse (kost, rygning, alkohol og motion) efter DS 10001 – er afgørende for lavt sygefravær. Brugen af sikkerhedsforanstaltninger og personlige værnemidler til forebyggelse af ulykker tjekkes. Og tilsvarende med nødberedskab og afværgeforanstaltninger, som skal sættes i gang, hvis uheldet alligevel er ude.

Arbejdsmiljøledelse


Arbejdsmiljø er reguleret af lovgivningen i alle velordnede lande i verden. Det fører i sig selv til et krav om, at virksomhederne overholder gældende lovgivning. Men det betaler sig ofte med en selvvalgt forstærkning af virksomhedens indsats ud over, hvad minimumslovgivningen på området kræver. Det kan være tilskyndet af ejerne, af myndighederne, af ens kunderne, af medarbejderne eller af offentligheden/ens omgivelser. Det betaler sig typisk at sætte denne frivillighed i system gennem en TAPCERT-certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem.

Arbejdsmiljøledelse ligner på mange måder miljøledelse (Se: Miljøledelse). Dog er systemets ”kunder” først og fremmest medarbejderne i stedet for det eksterne miljø.

Alle virksomheder er interesseret i at opnå og påvise en god arbejdsmiljøpræstation ved at styre deres arbejdsmiljørisici i overensstemmelse med deres arbejdsmiljøpolitik og -målsætninger. Dette sker i lyset af en stadig strengere lovgivning, udvikling af økonomiske politikker og andre foranstaltninger, der fremmer god arbejdsmiljøpraksis, samt interessenters øgede opmærksomhed på arbejdsmiljøspørgsmål.

Formålet med certificering på dette område er at sikre, at virksomheden har et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem, der kan integreres med andre ledelseskrav, og hjælpe med at opnå sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet samt opfylde økonomiske målsætninger.

I en TAPCERT-arbejdsmiljøaudit ser vi meget på, om
- screeningen af arbejdsmiljølovgivningen er tilstrækkelig,
- arbejdsmiljøgennemgangen af virksomheden med prioritering af arbejdsmiljøfaktorerne (risikoforhold, der kan påvirke medarbejdernes sundhed og sikkerhed) er fyldestgørende og effektiv,
- der arbejdes proaktivt med at hindre psykiske eller somatiske arbejdsmiljøskader i at opstå
- nødberedskabet og afværgeforanstaltningerne er i orden
- ledelsen arbejder bevidst med både ansvarligheden over for personalet (hverken ledere og medarbejdere kan være tjent med forhold, der kan true sundhed og sikkerhed med risiko for helbredsskader på længere sigt) og forbedring af virksomhedens produktivitet og økonomi (der er penge i en høj arbejdsglæde og et lavt sygefravær)
- arbejdsmiljøorganisationen (fx AMU) varetager sin rolle, sit ansvar og sine opgaver på hensigtsmæssig måde
- det gode arbejdsmiljø kan styrkes endnu mere – fx for så vidt angår
- substituering af farlige stoffer, herunder opløsningsmidler,
- aktiv brug af sikkerhedsdatablade
- personalets uddannelse, træning, bevidsthed og adfærd – fx vedrørende iagttagelse af sikkerhedsforanstaltninger samt brug af personlige værnemidler og egnet arbejdsdragt, hvor det er nødvendigt
- iagttagelse af sikkerhedskrav i indkøbspolitikken. [Eksempel: Er de medicinske engangsprodukter, som virksomheden anvender, CE-mærkede?]
- håndtering, emballering og transport af spild og affald – herunder risikoaffald
- udarbejdelse, vedligeholdelse, aktiv brug af og opfølgning på APV’er (= arbejdspladsvurderinger) – også i kontormiljøet – til sikring af gode arbejdsforhold
- forekomsten af manuelle forflytninger, tunge løft osv.
- forekomsten af ensidigt gentaget arbejde (EGA) og ensidigt belastende arbejde (EBA)
- arbejdsforhold i relation til anvendelse af IT og kommunikationstekniske hjælpemidler
- anvendelse, mærkning, skiltning, sikkerhedsanvisninger m.v. vedrørende brug af farlige maskiner, stiger, lifte, kraner, biler, palleløftere, gaffeltrucks etc.
- håndtering, lagring, emballering, mærkning og skiltning af kemikalier, reagenser m.v.
- iagttagelse af arbejdsmiljøforhold ved udvikling af nye produkter og ved indførelse af ny teknologi
- administrative forhold omkring håndtering og anmeldelse arbejdsmiljøskader, utilsigtede hændelser og nær-ved-hændelser