Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser


Infektionshygiejneledelse


Formålet med et infektionshygiejneledelsessystem er at sætte en organisation (fx en klinik eller et hospital) i stand til at realisere sin infektionshygiejnepolitik sammen med den øvrige risikostyring, herunder at nå sine infektionshygiejniske mål.

Systemet er basis for at kunne indføre og nyttiggøre DS 2451-seriens standarder, hvis formål er at støtte sundhedssektoren i endnu bedre at kunne reducere risikoen for erhvervelse af infektion hos personer (patienter, personale, pårørende osv.), der befinder sig i eller færdes inden for organisationen eller på anden måde kommer i fysisk kontakt med dens ydelser eller processer.

DS 2451-seriens standarder drejer sig om krav til forebyggende foranstaltninger, der kan sikre effektiv afbrydelse af smitteveje med krav til fx
 
- håndhygiejne,
- brug af intravaskulære katetre,
- perioperativ infektionsprofylakse,
- brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler
- vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug
- rengøring
- processer på tandklinikker
- genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr til flergangsbrug