Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger


Metode

Akkrediteret certificering er udtryk for dokumenteret blåstempling af, at virksomhedernes ledelse og drift er nær det ideelle. Vi bestræber os på, at vore certificeringer tillige afdækker potentialer til at gennemføre forbedringer, hvor der observeres et behov eller oplagte muligheder.

Metoden bygger på årlige, fagligt kvalificerede, uafhængige auditbesøg. Vi foretager en systematisk gennemgang og vurdering af aktiviteter og driftsforhold – holdt op imod gældende krav og gængse anbefalinger.

Audit har karakter af stikprøveundersøgelse, men er først og fremmest dialog og faglig sparring. Vi stiller skarpt på de ledelses- og støtteprocesser, som er centrale, og som skaber størst værdi. Herunder udnyttelse af virksomhedsgrundlag, politikker og målstyring til sikring af indtjeningsevne og virksomhedsvidereførelse. Derfor benytter vi kun auditorer med dokumenterede kompetencer og kvalifikationer inden for de nævnte felter. Og de har alle indsigt i brugen af normalt anvendte dokumenthåndteringsprogrammer.